wezwanie-szczawnica

W ubiegłym tygodniu do części mieszkańców uzdrowiska dotarło pismo – wezwanie do udzielenia „niezbędnych wyjaśnień oraz do skorygowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”.

W piśmie czytamy, że z informacji jakie posiada Urząd Miasta, w okresie (i tutaj wyszczególniony określony czas), odpady komunalne nie były gromadzone w sposób selektywny, a stopień wysegregowania wyniósł (tutaj określona wartość w procentach).

Przypomnijmy, że każde gospodarstwo domowe w gminie Szczawnica musi mieć podpisaną umowę o wywóz odpadów, opłata za segregację jest sporo niższa niż wrzucanie wszystkiego do jednego pojemnika.

Każde gospodarstwo ma również swój określony kod, który nakleja na workach lub pojemnikach.