Olimpiada OSP w Jaworkach Szczawnicy

IV Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP odbędzie się w dniach 17 – 18 września 2016 roku w Szczawnicy – Jaworkach woj. małopolskie. W ciągu dwóch dni bez wcześniejszych eliminacji 5-osobowe drużyny OSP z całego kraju na arenie sportowej będą rywalizować pomiędzy sobą, mając w jednym i drugim dniu do zaliczenia po 12 następujących kolejno po sobie zadań. Olimpiada różni się od porównywalnych zawodów strażackich przebiegiem konkurencji i formułą oraz nietypowym miejscem, ponieważ zwykle odbywają się one na terenie płaskim. Na położonej w przepięknej górskiej scenerii Arenie Narciarskiej Jaworki – Homole naturalne zróżnicowane ukształtowanie terenu położonego na wysokości ponad 700 m n.p.m. wykorzystane będzie do przebiegu konkurencji.

Klasyfikacja startujących drużyn jest z podziałem na druhów, druhny i zespoły mieszane Mix (składające się z 3 druhów i 2 druhen lub 2 druhów i 3 druhen). Można także zgłosić drużynę, składającą się z zawodników z kilku jednostek OSP np. reprezentację miejscowości, Gminy lub powiatu. Zawodnicy lub zawodniczki z danej OSP, którzy podczas zawodów startują w podziałach druhów lub druhen, mogą również reprezentować swoją jednostkę w podziale Mix. Każda jednostka OSP może zgłosić na zawody minimum 1 drużynę, a maksymalnie po 2 drużyny w każdym z podziałów.
Wiek uczestników od 18 lat wzwyż. W każdej z drużyn z danej jednostki OSP we wszystkich podziałach dopuszczone jest zgłoszenie do 2 zawodników, którzy ukończyli 15 lat.
Wszelki sprzęt do zaliczenia poszczególnych konkurencji dostarczają Organizatorzy.
Warunki uczestnictwa i szczegóły dotyczące zawodów podane są w regulaminie zawodów.
Dla zawodników ich rodzin i kibiców przygotowane będą dodatkowe atrakcje.
W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych drużyn, Organizator może skrócić termin przyjmowania zgłoszeń. W tym przypadku o udziale w zawodach, będzie decydowała data i kolejność wpływu zgłoszeń.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 15 września 2016 r. (włącznie)
Organizatorzy:
Dariusz i Zbigniew Tokarscy oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego

Kontakt do organizatorów w sprawie zawodów: tokbike1@op.pl / tel. 731 880 083 lub 696 133 622