siatkówka Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda zaprasza wszystkich miłośników piłki siatkowej do udziału w rozgrywkach tegorocznej edycji Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Opłaty startowe oraz zgłoszenia drużyn, na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym, należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, (pokój nr 206,
II piętro), w formie pisemnej do dnia 28 listopada 2016 r.  

Opłata startowa wynosi 15,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego uczestnictwa.

Regulamin Szczawnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.szczawnica.pl